Bases de participació pels ponents

Requisits Bàsics pels ponents:

En el moment de la inscripció, ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina a una universitat catalana. Haver participat en un projecte científic experimental de recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.

Queden excloses/os aquelles/s estudiants que en el moment de la inscripció gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment seran exclosos els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

 

Formulari d’inscripció:

Tots els participants hauran d’omplir el formulari d’inscripció.

 

Les dates d’inscripció seran des del 15 de març fins al 25 de juny de 2024.

Els ponents hauran d’enviar el resum del seu treball i CV segons el format (plantilla word), a través del formulari.

Els resums tindran una extensió màxima de 600 paraules (en la secció de contingut), i hi haurà de constar:

●  Títol del treball de recerca. Data d’inici i data de finalització

●  Autor o Autors

●  Universitat on s’ha realitzat la recerca. Departament i tutor/a

●  Universitat de procedència de l’estudiant. Grau i curs

●  Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions. Destacar la contribució personal al projecte. No s’hi inclouran figures.

El CV tindrà una extensió màxima d’una pàgina on s’inclouran les dades personals, les acadèmiques, i especialment la trajectòria de recerca. La participació en el Premi implica l’acceptació de les bases.

 

Tant el Resum del treball com el curriculum vitae es poden presentar en català, castellà o anglès.   

 

Plantilla abstract-CV 2024.docx
Documento Microsoft Word 3.8 MB