Història

Aquest premi que s’obre a la llum pública durant aquests dies del 2005, neix i es gesta molt abans. Com molts altres naixements, està lligat a la manifestació d’un desig personal compartida amb els altres.

 

Un desig ple de la força que li transmet el fet d’originar-se, de brollar, d’experiències viscudes que ens toquen ben endins. Força, que entreteixida amb el propi destí personal i col.lectiu acaba emergint en una possibilitat real i tangible dins del propi teixit social del qual tots formen part en alguna manera o altre.

La Gemma, alumna de Pràctiques de laboratori durant el seu segon curs de Medicina a la UB, va iniciar el seu contacte amb altres companys estrangers a l’espai creat pel Dr. Mezquita per tal d’estimular la investigació a la Facultat de Medicina. Aquest contacte físic, frec a frec amb altres cultures amb les quals podia compartir interessos comuns va ser el segon i ferm pas en el seu convenciment de la importància que la recerca pot tenir en la pròpia formació. Observadora i activa, ja havia format part de grups de persones que es presten a programes relacionats amb la investigació de nous medicaments, concretament en els Laboratoris Esteve de Barcelona.

 

Així doncs, durant el curs 1999-00 va iniciar la seva participació en els intercanvis que l’AECS (Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut) realitzava, desplaçant-se cada estiu a diferents llocs: Finlàndia, Viena, Taiwan, ja com a coordinadora nacional d’intercanvis de recerca (NORE) dels països Catalans i finalment a Bari (Itàlia), on la seva carrera va ser truncada pel propi destí el 13 desembre de 2002.

La Gemma ja havia comentat i començat els tràmits amb la seva companya de l’AECS, Elisabet Esteve Manasanch, per tal de crear un espai dedicat a la recerca i basat en els intercanvis que l’organització possibilitava durant cada estiu. De fet, ja havien aconseguit que durant el curs 2002-03, la UB convalidés les Primeres Jornades amb un crèdit de lliure elecció i la UAB amb 1 crèdit i mig. Unes jornades que es dedicarien a la presentació de la recerca que havien desenvolupat els estudiants, ja fos a la pròpia facultat o a l’estranger.

Aquell desig verbalitzat que havia quedat truncat quan començava a tenir vida pròpia, sorgeix novament el 16 de març de 2004, data en què es va convocar la primera d’una sèrie de trobades.quest desig verbalitzat a partir de les experiències viscudes començava a tenir vida pròpia i el 16 de març del 2004 es va convocar la primera reunió. La intenció del premi que s’inicia durant el curs 2005 és mantenir-lo viu i vibrant durant els propers anys mitjançant la contribució de la Gemma, ara no personals, però sí econòmiques.

 

Les donacions del Premi les fa la Gemma, mitjançant les persones que l’estimem. Encara que la seva mare ja va manifestar el seu desig de tirar endavant el projecte iniciat en el moment de conèixer-lo, mai hagués estat possible sense la col.laboració i la determinació de totes i cadascuna de les persones que amb la seva contribució han fet possible que finalment vegi la llum: Elisabet Esteve, Dra M.T. Estrach, Dr. Bombí, Dr. Mezquita, Dr. Bachs i Héctor Ruiz, especialment.

Les persones que estimem perviuen, són vives en la nostra memòria no solament personal, sino igualment col.lectiva. Una memòria que ens fa arribar els desitjos d’aquells que obren la seva mirada més enllà de les pròpies limitacions. Només es necessitaven dos elements: els altres i la força que emana de la determinació de permetre's, a vegades, l'ésser un instrument dels altres, un instrument de la pròpia filla quan l’ordre natural es invertit pel propi destí personal.

La Gemma volia aprofundir en les possibilitats que la recerca podia oferir tant a nivell local com internacional des del seu propi món com a estudiant de Medicina. Es trobava a Bari juntament amb la NORE espanyola, Marta Teresa Domínguez de la Torre, i amb la qual va compartir el seu destí. Paolo Fabio Patruno, Director internacional d'Intercanvis de Recerca, havia convocat als representants de Catalunya, Espanya, Malta i Itàlia amb la intenció d’elaborar un primer disseny dels Projectes d’Investigació disponibles per al curs 2002-03.

 

Volem col·laborar des d’aquest espai a engendrar un projecte que obri una escletxa de llum a la potenciació de la investigació en el nostre entorn. Tot i que som conscients del fet de ser un camp, malauradament, poc valorat “encara”.

La Gemma i totes les persones implicades en aquest projecte, volem animar als estudiants de les nostres Facultats de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Biotecnologia i Química a endinsar-se en aquest dur treball d’observació, constància i espera activa i infinita per tal de contribuir a la qualitat de vida de les persones que encara som a aquesta banda de l’existència.

Encarna Romero Buiza

Mare de la Gemma

Castelldefels, 19 setembre 2004