Introducció

El Premi Gemma Rosell i Romero ha nascut amb la finalitat de premiar els estudiants que dediquin una part del seu temps a realitzar algun tipus d’investigació biomèdica, tot i la dificultat de compaginar els estudis amb la col.laboració en departaments o amb estades de recerca a l’estranger.

És també voluntat del premi la difusió d’aquesta recerca entre la comunitat universitària en general, i molt especialment entre la resta d’estudiants, donant-los la oportunitat de descobrir el món de la investigació a través de les presentacions que facin els seus propis companys. Ha estat el resultat dels esforços de familiars, amics i institucions que volen impulsar l’esperit investigador del jovent.

 

Esperem que aquest sigui un petit pas per a l’avenç de la ciència a casa nostra.

 

Animeu-vos i participeu!!!!

 

Equip Organitzador.