Lliurament de premis

Dr. Josep Antoni Bombí Latorre

Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la UB en 1971. Doctor en Medicina per la UB en 1973. Especialista en Anatomia Patológica en 1974. Diplomat en Gestió Hospitalaria. Expert en microscopia electrónica i patologia digestiva, camps on desenvolupa fonamentalment la seva activitat profesional i de recerca en la actualitat.

Catedràtic d’Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina de la Univ. de Barcelona. Metge Consultor d’Anatomia Patològica del Hospital Clinic, responsable de la Unitat de Microscopia Electronica.

President de l’Academia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears . Degà de la Facultat de Medicina de la UB (1995-2001). President de la Conferencia Nacional de Degans de Facultats de Medicina d’Espanya ( 2000 - 2001). Membre corresponent de la Reial Academia de Medicina de Catalunya.

Dra. Maria Teresa Estrach

 

Catedràtica de Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Va néixer a Girona el 4 de setembre de 1950, va cursar els estudis de la Llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1967-1973) i va obtenir Premi Extraordinari de Llicenciatura. Grau de Doctor en Medicina en 1978. Metge Especialista en Dermatologia i Venereologia des de 1976.
Ha participat en nombrosos congressos i reunions nacionals i internacionals i ha participat com a ponent en congressos d’Educació Mèdica. 
Ha publicat més de 100 treballs en revistes nacionals i internacionals sent la seva línia d’investigació l´oncologia cutànea, especialment les neoplasies linfoides cutànies i els carcinomes cutanis, i ha participat en més de 15 projectes d’investigació.
Membre de diverses societats científiques: Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Membre de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV); Membre fundador del grup espanyol de Dermatologia Pediatrica; Membre del Col·legi Ibero Latino Americano de Dermatologia; Membre del ESDR (European Society for Dermatological Research); Membre del grup de Cutaneous Lymphoma de la EORTC; Coordinadora de la Xarxa Temàtica de Limfomes Cutanis; Representant espanyola en Cutaneous Lymphoma EORTC; Membre de ISCL (The International Society for Cutaneous Lymphomas); Membre de la AMSE (Associació de Facultats de Medicina d’Europa) i membre de la AMEE (Associació Internacional d’Educació Mèdica).

Griselda Vallés Cardona

Estudiant de 3r de medicina al Campus Casanova de la Universitat de Barcelona. Des del curs 2003-2004 exerceix la presidència de l`Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). Des d’aquest càrrec coordina les diferents Seccions Territorials i Acadèmiques de l’Associació i dóna suport a les iniciatives que se’n deriven.

L’any 2004 va organitzar les primeres Jornades sobre Anorèxia i Bulímia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.