Programa 2005

30 DE MARÇ DE 2005
AULA 2 - FACULTAT DE MEDICINA(Campus Casanova)
UNIVERSITAT DE BARCELONA
 

13:30 RECOLLIDA D’ACREDITACIÓ

14:00 SESSIÓ IGNAUGURAL

14:30 PONÈNCIES

SECCIO ONCOLOGIA 14:30 – 15:30 
Noms Cognoms Títol
1 Marc

Simarro Quetglas

Estudi i obtenció de lectines amb propietats anticancerígenes i autoimmunes.
3 Stephanie  Knäpper Martín Urokinase Type Plasminogen Activator and its action in metastases of colon cancer in rat liver.
5 Joaquim Bosch Barrera El pecten oculi com a model experimental per a l’estudi in vitro de l’angiogènesi.
7 Antoni Vilaseca Cabo Diagnosi diferencial entre tiroïditis i limfoma de tiroide.

 

DESCANS 15 minuts

 

SECCIO ONCOLOGIA 15:45-16:30
Noms Cognoms Títol
11 Alba Díaz Muñoz Regulació de la meiosis a través de la ciclina Rem1.
12 Sergi

Regot Rodriguez de Mier

Transport nucleocitoplasmàtic de SAPK.
15 Violeta Moya Álvarez Estudi de biomarcadors mol.leculars en els carcinomes de cap i coll.

 

DESCANS 15 minuts

 

SECCIO TÈCNIQUES 16:45 - 17:30
Noms Cognoms Títol
4 Lorena

Ariza Vázquez

Desenvolupament del sistema de producció d’adenovirus gutless com a vectors de teràpia gènica mitjançant la utilització de la recombinasa unidireccional fC31 
6 Cristina Fernández Soligó Transport of molecules through silk films. Influences of blending and processing on permeability of silk films
10 Núria Vives Roig Preparació de noves polisulfones amb capacitat enantioselectiva

 

COFFEE BREAK 30 minuts

 
SECCIO MEDICINA GENERAL 18:00 - 18:45
Noms Cognoms Títol
8 Eduard

Alentorn Geli

Tratamiento de la fibromialgia a través de vibraciones mecánicas.
9 Núria Sala Vilajosana Les carnitina aciltransferases i la seva relació amb la resistència a la insulina en el múscul.
14 Mª Lluïsa Miró Martí Efecte de la suplementació de la dieta amb proteïnes plasmàtiques sobre l’estructura de les unions intercel·lulars en un model d’inflamació intestinal

 

DESCANS 15 minuts

 

SECCIO NEUROLOGIA 19:00 - 20:00
Noms Cognoms Títol
2 Jennifer

Knäpper Martín

Correlación neuropatológica de la Enfermedad de Alzheimer y la Demencia por Gránulos Argirófilos.
13 Montserrat Batlle Solà El canal KATP com a modulador de la reactivitat microglial.
16 Albert Guarque i Rus Localització de la isoforma theta de la PKC en el sistema neuromuscular.
SECCIO MOLECULAR
Noms Cognoms Títol
17 Patricia

Resa Infante

Identification of the human homologue of the yeast decapping activator Pat1 protein
 

CLOENDA 20:00 - 20:10

 

31 DE MARÇ DE 2005
AULA 2 - FACULTAT DE MEDICINA(Campus Casanova)
UNIVERSITAT DE BARCELONA
 

18:00 Lliurament de Premis

· Lliurament del 3r Premi per Na Griselda Vallés – Presidenta de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut
Presentació del 3r Premi

· Lliuramen del 2n Premi pel Dr. Bombí – President de l’ Academia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Presentació del 2n Premi

· Lliurament del 1r Premi pel la Dra. Estrach – Degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
Presentació del 1r Premi

 
19:30 CLOENDA I RECOLLIDA DE CERTIFICATS

Llibret de les jormades 2005
Conté els abstracts de tots els ponents
llibret 2005.pdf
Documento Adobe Acrobat 968.7 KB