Guanyadors 2006

Primer Premi 
Nicolàs Herranz Martín


Caracterització del mecanisme de repressió del factor de transcripció Snail.

Unitat de Recerca en Biologia Cel·lular i Molecular - IMIM.

Facultat de Biologia. 

Universitat Pompeu Fabra.

Segon Premi 
Gemma Segura Roca


Variabilitat del gen CNLAC1 Lacasa en Cryptococcus gatii i Cryptococcus neoformans.

Hospital del Mar i Unitat de Recerca en Malalties Infeccioses i Micologia.

 

                                                                           Universitat Autònoma de Barcelona.

Tercer Premi
Ingrid Benito Pascuet


El paper de la glucosa-6-fosfat deshidrogenasa en cèl.lules cancerígenes. 

Departament de Biologia Cel·lular. 

Universiteit von Amsterdam. Holanda..