Bases

 

Requisits Bàsics

Ser estudiant de 1r o 2n cicle de la llicenciatura en Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química, Biotecnologia o Nutrició d’alguna de les universitats de parla catalana i haver participat en un projecte d’investigació biomèdica en una universitat nacional o estrangera.
Queden exclosos aquells estudiants que gaudeixin de titulació universitària prèvia (Diplomatura o Llicenciatura) dins de l’àmbit de la convocatòria.

   

Abstracts

La convocatòria per a l’enviament d’abstracts i sol·licituds s’obre des del 15 d’octubre de 2007 fins al 27 de març de 2008 a les 14:00h

Els abstracts es faràn segons l'imprès establert i s’enviaran per correu electrònic a la següent adreça:

premigrr@yahoo.com

tindran una extensió màxima de 500 paraules i, tal i com es mostra en el model, hi haurà de constar:

  • Títol del treball de recerca
  • Autor o Autors (només el primer autor podrà participar activament)
  • Universitat on s’ha realitzat la recerca
  • Universitat de procedència de l’estudiant
  • Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions. Destacar la contribució personal al projecte. No s'hi inclouran figures.

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

   

Imprès de Sol·licitud d'Assistència

Juntament amb l’abstract cal emplenar i enviar la sol·licitud d'assistència a premigrr@yahoo.com.

   

Procés de Selecció

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins abstracts tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament.

El 29 de març de 2008 es publicarà en aquesta pàgina web el nom dels estudiants seleccionats.

   

La presentació a les Jornades

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts i hi haurà 5 minuts per a preguntes del tribunal i dels assistents. 

La presentació s’haurà d’entregar abans del començament de les jornades en un CD/pen drive en Power Point, per tal que es pugui preparar als ordinadors. El dia i hora concreta s'avisarà amb suficient antelació als participants.

Les presentacions es faran els dies 8, 9 i 10 d'abril de 2008, de 15:00 a 20:00 h, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.

   

Premis

S’adjudicaran 2 premis a les dues millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert) i una menció especial als estudiants participants dels Intercanvis de Recerca de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut, que presentin durant les Jornades. 

1r Premi 1000 euros
(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros 
(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros 
(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

   

Crèdits de lliure elecció

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de lliure elecció a les diferents universitats de parla catalana.

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a la revista Omnis Cellula

L’estudiant guanyador del primer Premi tindrà l’oportunitat de publicar un article sobre el tema de la seva investigació a l’edició d’octubre de 2008 de la Revista Omnis Celluladins l’espai Jove Científic.