Guanyadors 2008

Primer Premi 


ALBERT BOSH LEÓN


Cirurgia mediastínica video-assistida a través d’una finestra intercostal (IVAMS). Nova via d’abordatge quirúrgica mínimament invasiva per a la paratiroidectomia mediastínica.

Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

5è de Medicina, Facultat de Medicina (Campus Bellvitge).

Universitat de Barcelona.

Segon Premi 


MARIA ELISABETH VIAYNA GAZA


Síntesi de nous inhibidors de l'acetilcolinesterasa de lloc d'unió dual amb potencial interès per al tractament de la malaltia d'Alzheimer.

Laboratori de Química Farmacèutica

5è Farmàcia, Universitat de Barcelona.

 

Tercer Premi ex aequo
ARNAU BENET CABERO

Abordatge transesfenoidal i retrosigmoideu combinat al clivus. Estudi anatòmic

Unitat d'Anatomia i Embriologia Humana, Facultat de Medicina (Casanova), Universitat de Barcelona.

4t Medicina, Facultat de Medicina (Casanova), Universitat de Barcelona.

Tercer Premi ex aequo
MIREIA RECHE GONZÁLEZ

Infertilitat masculina: detecció de microdeleccions completes i parcials en el cromosoma Y

Ciències Fisiològiques I, Unitat de Genètica Humana, Facultat de Medicina (Casanova), Universitat de Barcelona

4t Biotecnologia, Universitat Autònoma de Barcelona.