Tribunal

Dr. Rafael Oliva

Llicenciat en Medicina a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el 1984 i Doctor en Medicina en la mateixa Universitat el 1986. Formació postdoctoral al Departament de Bioquímica Mèdica de la Universitat de Calgary, Canadà, 1986-1989, i Postdoctoral al Centre del Genoma Humà del Laboratoris Lawrence Berkeley de Califòrnia, USA. Professor Titular i Coordinador de la Genètica Mèdica des de 2001, i Especialista Sènior a l’Hospital Clínic des de 1996. 

Temes de recerca: Proteòmica i Genòmica de la infertilitat a l’home. Proteïnes nuclears, expressió gènica i organització del genoma a l’espermatozoide. Integritat germinal i malaltia.

Docència: Genètica Mèdica. Genoma Humà i nous avenços en recerca, diagnòstic i tractament.

Dra. Montserrat Jaumot Pijoan

Llicenciada en Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona el 1989 i  Doctora en Ciències Biològiques per la mateixa Universitat l’any 1998. Formació postdoctoral a la Universitat de Queensland, Brisbane, Austràlia, (1999-2001). Professora Ajudant en el Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica. Actualment és Investigadora Ramon i Cajal en el mateix departament des de finals de l’any 2003.

Temes de recerca: Mecanismes de control del cicle cel·lular. Mecanismes de regulació de la via de l’oncogen Ras. Proteòmica del cicle cel·lular.

Docència: Professora de Biologia Cel·lular i de Biologia del Desenvolupament  a la Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Dr. Àngel Messeguer 

Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona el 1969 i Doctor en Química per la mateixa Universitat el 1974. Formació postdoctoral a la Universitat de Cornell (USA) durant 1978-1979. És Professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques des del 1991 i està adscrit a l'Institut d'investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona, on dirigeix la Unitat de Química Bioorgànica. En l'actualitat és també Director del dit Institut i President de la Societat Catalana de Química (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) 


Temes de recerca: química mèdica, química combinatòria, antioxidants, mecanismes d'acció a nivell molecular de composts citotòxics.

Docència: ha participat com a professor de diversos cursos de tercer cicle a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Dra. Cristina Minguillón Llombart 

Llicenciada en Farmàcia per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona el 1981 i Doctora en Farmàcia per la mateixa universitat el 1987. Formació postdoctoral al Conservatoire National del Arts et Metiers a París, França (1990). Professora titular de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona adscrita al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, unitat de Química Farmacèutica, des de 1991.

Actualment desenvolupa la seva activitat investigadora a l’Institut de Recerca Biomèdica del Parc Científic de Barcelona.

Temes de recerca: Separació d’enantiòmers: estudi fonamental del mecanisme de reconeixement enatioselectiu i la seva aplicació a la separació de fàrmacs o els seus intermedis sintètics.

Docència: Química Farmacèutica, disseny de fàrmacs i síntesi de fàrmacs.

Dr. José Luis Paternáin

Llicenciat en Ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona el 1976 i Doctor en Ciències en la mateixa Universitat el 1988. Professor Titular de Bioquímica i Biologia Molecular des de 1989 en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, Universitat Rovira i Virgili. 


Actualment desenvolupa la seva activitat investigadora a la Facultat de Medicina de Reus dins el grup de recerca de Farmacobiologia cel•lular.


Temes de recerca: Toxicitat cel•lular als metalls pesats. Resposta cel•lular al estrès oxidatiu. Antioxidants. Expressió gènica.


Docència: Bioquímica i Biologia Molecular, Patologia Molecular, Bioquímica Clínica. Bioinformàtica Mèdica.