Crédits de lliure elección

A continuació podeu consultar les universitats que otorguen crédits per la participació als premis.

 

Universitat de Barcelona (UB)
Pels estudis de biologia, farmàcia, medicina i química
1'5 crèdits de lliure elecció tant com a participant passiu com actiu.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Pels estudis de medicina, biologia, biotecnologia, i química
1'5 crèdits de lliure elecció com a participant passiu.
2 crèdits de lliure elecció com a participant actiu

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Pels estudis de Medicina i Biologia Humana
3 crèdits de lliure elecció

Universitat de Girona (UdG)
Pels estudis de: Facultat Educació i Psicologia, Facultat de Ciències, Facultat Econòmiques i Empresarials i Turisme
1 crèdit de lliure elecció tant com a participant actiu com passiu.

Universitat de Vic (UVIC)
Pels estudis de biotecnologia
1 crèdit de lliure elecció com a participant passiu.
2 crèdits de lliure elecció com a participant actiu (només per a aquesta universitat, a l'hora de fer la presentació, caldrà fer mencióa la memòria d'algun professor de la Universitat de Vic pel reconeixement amb dos crèdits).