Bases

 

Requisits Bàsics

Ser estudiant de 1r o 2n cicle de la llicenciatura de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química, Nutrició o altres llicenciatures de l'àrea de Biomedicina i haver participat en un projecte d’investigació biomèdica en una universitat nacional o estranger.

Queden excloses/os aquells estudiants que gaudeixin de titulació universitària prèvia (Diplomatura o Llicenciatura) dins l’àmbit de la convocatòria.

   

Abstracts

La convocatòria per a l’enviament d’abstracts i sol·licituds s’obre des del 15 d’octubre de 2008 fins al 26 de març de 2010 a les 14:00h

Els abstracts es faràn segons l'imprès establert i s’enviaran per correu electrònic a la següent adreça:

premigrr@yahoo.com

tindran una extensió màxima de 500 paraules i, tal i com es mostra en el model del final d'aquesta pàgina, hi haurà de constar:

  • Títol del treball d'investigació
  • Autor o Autors (només el primer autor podrà participar activament)
  • Universitat on s’ha realitzat la recerca
  • Universitat de procedència de l’estudiant
  • Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions. Destacar la contribució personal al projecte. No s'hi inclouran figures.

La participació en el Premi implica l'acceptació de les bases. Les qüestions no previstes les resoldrà el jurat d'acord amb el seu millor criteri.

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

   

Imprès de Sol·licitud d'Assistència

Juntament amb l’abstract cal emplenar la sol·licitud de participació que trobareu al final d'aquesta pàgina i enviar-la a premigrr@yahoo.com.

   

Procés de Selecció

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins abstracts tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament.

El 29 de març de 2010 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats.

   

La presentació a les Jornades

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 5 minuts per a preguntes del jurat i dels assistents. 

Es faran els dies 13 i 14 d'abril de 2010, de 15:00 a 20:00 h, a l'aula 2, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.

Les presentacions (PowerPoint) s'hauran de lliurar el 12 d'abril, primer dia de les jornades.

   

Premis

S’adjudicaran 3 premis a les tres millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert). 

1r Premi 1000 euros
(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros 
(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros 
(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

Únicament en cas de presentar-se 3 o més estudiants amb projectes que hagin estat realitzats en els Intercanvis de Recerca de l'AECS, el 3r premi de 300 € es reservaria per a un d'aquests participants com a Menció Especial AECS. 

   

Crèdits de lliure elecció

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de lliure elecció a les diferents universitats de parla catalana.

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a la revista Omnis Cellula

L’estudiant guanyador del primer Premi tindrà l’oportunitat i el compromís de publicar un article sobre el tema de la seva investigació a l’edició d’octubre de 2010 a la Revista Omnis Cellula dins l’espai Jove Científic.