Crédits de lliure elecció

Universitat de Barcelona (UB)
Pels estudis de biologia, farmàcia, medicina i química
1'5 crèdits de lliure elecció tant com a participant actiu com passiu.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Pels estudis de medicina, biologia, biotecnologia, i química
1'5 crèdits de lliure elecció com a participant passiu.
2 crèdits de lliure elecció com a participant actiu

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Pels estudis de Medicina i Biologia Humana
3 crèdits de lliure elecció tant com a participant actiu com passiu.
Únicament en el cas de participants passius de la UPF hauran de fer un petit treball sobre un tema que es donarà durant les jornades (requeriment exigit per la UPF).

Universitat de Girona (UdG)
Pels estudis de: Facultat Educació i Psicologia, Facultat de Lletres, Facultat de Ciències, Facultat de Turisme
1 crèdit de lliure elecció tant com a participant actiu com passiu.