Participación persones intercanvi d'AECS

Totes les persones que hagin fet INTERCANVI DE RECERCA amb l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) a l'estranger o dins d'Espanya, independentment de la durada de l'intercanvi, poden presentar-se com a participants actius del Premi Gemma Rosell i Romero.

Crèdits de lliure elecció:

Se us reconeixeran crèdits de lliure elecció com a participants actius (mirar crèdits de lliure elecció).

Premis:

Es podra optar als mateixos premis que la resta de participants actius i en cas de presentar-se 3 o més estudiants amb projectes que hagin estat realitzats en els Intercanvis de Recerca de l'AECS, el 3r premi de 300 € es reservaria per a un d'aquests participants com a Menció Especial AECS..

1r Premi 1000 euros
(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros 
(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros 
(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

L’estudiant guanyador del primer Premi tindrà l’oportunitat i el compromís de publicar un article sobre el tema de la seva investigació a l’edició d’octubre de 2009 a la Revista Omnis Cellula dins l’espai Jove Científic.

Requisits bàsics:

Ser encara estudiant de 1r o 2n cicle de la llicenciatura de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química o Biotecnologia.
Queden exclosos aquells estudiants que gaudeixin de titulació universitària prèvia (Diplomatura o Llicenciatura) dins l’àmbit de la convocatòria.

Abstract:

Cal enviar un abstract i la sol·licitud (mirar formularis al peu de la pàgina) a premigrr@yahoo.com del 15 d’octubre de 2009 fins al 26 de març de 2010 a les 14:00h

L'abstract ha de tenir una extensió màxima de 500 paraules i hi haurà de constar:

  • Títol del treball d'investigació
  • Autor o Autors (només el primer autor podrà participar activament)
  • Universitat on s’ha realitzat la recerca
  • Universitat de procedència de l’estudiant
  • Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats i conclusions (de la tasca desenvolupada i/o del projecte si es disposen). Destacar la contribució personal al projecte i experiència d'intercanvi. No s'hi inclouran figures.

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup. És feina del grup decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

La presentació a les Jornades

El 29 de març de 2009 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 5 minuts per a preguntes del tribunal i dels assistents. 

La presentació s’haurà d’entregar el primer dia de les jornades en un CD/pen drive en Power Point. 

Les presentacions es faran els dies 13 i 14 d'abril de 2010, de 15:00 a 20:00 h, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.