Crédits de lliure elecció/ Reconeixement acadèmic

Universitat de Barcelona (UB)
Pels estudis de llicenciatura de biologia, farmàcia, medicina i química
1,5 crèdits de lliure elecció tant com a participant actiu com passiu.

Pels estudis de grau de medicina, biologia, farmàcia, biotecnologia i química
1 crèdit de lliure elecció com a participant passiu.
2 crèdits de lliure elecció com a participant actiu.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Pels estudis de medicina, biologia, biotecnologia, i química
1'5 crèdits de lliure elecció com a participant passiu.
2 crèdits de lliure elecció com a participant actiu.

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Pels estudis de Medicina i Biologia Humana
No hi han crèdits.