Crèdits de lliure elecció

És molt important que tots els alumnes interessats a participar com a ponents o assitents, preguntin pel seu compte si la seva facultat i / o universitat els dóna crèdits (de qualsevol tipus) per al present esdeveniment.

Graus de Medicina, d'Ingenieria Biomèdica i Ciències Mèdiques Bàsiques de la UB:

Estudiants assistents: 1 ECTS

Estudiants ponents: 2 ECTS

 

Llicenciatures relacionades amb Ciències de la salut i experimentals de la UB: 

Estudiants assistents i ponents: 1,5 crèdits de lliure elecció

 

Llicenciatures de Medicina, Biociències, Química i Ciencia i Tecnologia dels Aliments de la UAB:

Estudiants assistents i ponents: 1,5 crèdits de lliure elecció