Guanyadors de la Convocatòria 2013

Primer Premi: Elisabet Figarola Bou

'Estudi de la metilació del DNA en dos models tumorals'

   

Segon Premi: Ricardo Paricio Montesino

'L’activació local del Toll-Like Receptor 7 incrementa la Funció Barrera Epitelial al Còlon de Rates'

 

Tercer Premi: Noemi Lamonja Vicente

'Vascular risk factors associated to MCI and ITS subtypes'