Ponents candidats a premi

Leticia Gonzalez Baldonedo

Modulation of the endocannabinoid system in executive functions in extreme weight conditions: from Anorexia nervosa to Obesity
Gonzálex_Baldonedo_Leticia.pdf
Documento Adobe Acrobat 67.5 KB

Elionora Peña Lozano

Association between the candidate gene for schizophrenia p250GAP and schizotypy: Study in healthy population
Peña_Lozano_Elionora.pdf
Documento Adobe Acrobat 300.4 KB

Eloy Moreno Roig

Preclinical investigations on drug delivery and anti-tumor efficacy against high-grade glioma by combination therapy using small molecular inhibitors targeting Wee1 and PARP with DNA-damaging agents
Moreno_Roig_Eloy.pdf
Documento Adobe Acrobat 24.9 KB

Marta González Calero

Optimization of a protocol to purify CD56+ cells using magnetic beads
González_Calero_definitiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 28.9 KB

Ricardo Paricio Montesinos

L’activació local del Toll-Like Receptor 7 incrementa la Funció Barrera Epitelial al Còlon de Rates
Paricio_Ricardo.pdf
Documento Adobe Acrobat 52.4 KB

Laura Grau Valls

Recerca de nous compostos antitumorals que inhibeixin selectivament les CDK4 i CDK6
Grau Valls, Laura.pdf
Documento Adobe Acrobat 337.4 KB

Noemí Lamonja Vicente

Vascular risk factors associated to MCI and ITS subtypes
Lamonja_Vicente_Noemi.pdf
Documento Adobe Acrobat 56.9 KB

Xavi Prado Julià

Estudi dels efectes d’una administració crònica de mefedrona sobre els marcadors de monoamines en l’estriat de ratolí
Prado_Julià_Xavier.pdf
Documento Adobe Acrobat 35.7 KB

Eugènia Almacellas i Canals

Caracterització de la via de senyalització PI3K/Akt-PKB/TSC/Rheb/mTOR en línies cel·lulars d’hepatocarcinoma
Almacellas_Canals_Eugènia.pdf
Documento Adobe Acrobat 25.9 KB

Miguel Marín Rodero

Paper dels co-transportadors de ions KCC2 i NKCC1 en el dolor neuropàtic després de lesió de nervi perifèric
Marín_Rodero_Miguel_definitiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 23.2 KB

Victor Pérez Fernández

Estudi de la degradació proteasomal de la proteïna pro-apoptótica RTP801 en models cel.lulars de Parkinson
Pérez_Fernández_Víctor_definitiu.pdf
Documento Adobe Acrobat 47.2 KB

Albert Artigas i Ruf

Síntesi asimètrica de gamma-aminoàcids per catàlisi de transferència de fase
Artigas_Ruf_Albert.pdf
Documento Adobe Acrobat 25.1 KB

Laia Martínez Carreres

Estudi de l’expressió de proteïnes de filaments intermedis en cèl·lules de múscul llis en cultiu
Martínez_Carreres_Laia.pdf
Documento Adobe Acrobat 35.1 KB

Elisabet Figuerola Bou

Estudi de la metilació del DNA en dos models tumorals
Elisabet_Figuerola.pdf
Documento Adobe Acrobat 22.5 KB

Helena Mora Radó

Docència interdisciplinaria per ensenyar la taula periòdica
Mora_Radó_Helena.pdf
Documento Adobe Acrobat 19.8 KB