Crèdits de lliure elecció i Crèdits de Reconeixement Acadèmic

És molt important que tots els alumnes interessats en participar com a ponents o oients, preguntin pel seu compte si la seva facultat i / o universitat els dóna crèdits per al present esdeveniment.

Graus de Medicina, Engenieria Biomèdica i Ciències Biomèdiques de la UB:

Estudiants assistents: 1 ECTS

Estudiants ponents: 2 ECTS