Participació persones intercanvi d'AECS

Totes les persones que hagin fet INTERCANVI DE RECERCA amb l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) a l'estranger o dins d'Espanya, independentment de la durada de l'intercanvi, poden presentar-se com a participants actius del Premi Gemma Rosell i Romero.

 

Crèdits de lliure elecció i crèdits de reconeixement acadèmic:

 

Se us reconeixeran crèdits com a participants actius (mirar crèdits de lliure elecció).

 

Premis:

 

Es podra optar als mateixos premis que la resta de participants actius i en cas de presentar-se 3 o més estudiants amb projectes que hagin estat realitzats en els Intercanvis de Recerca de l'AECS, el 3r premi de 300 € es reservaria per a un d'aquests participants com a Menció Especial AECS.

 

1r Premi 1000 euros

(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros

(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros

(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

 

Els estudiants guanyadors del Premi tindran l'oportunitat de publicar un article divulgatiu a la revista científica de la Societat Catalana de Biologia.

 

Requisits bàsics:

 

Ser encara estudiant de 1r o 2n cicle de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química o Biotecnologia o altres llicenciatures o graus de l’àrea de Biomedicina.

Queden exclosos aquells estudiants que gaudeixin de titulació universitària prèvia (Diplomatura o Llicenciatura) dins l’àmbit de la convocatòria.

 

Abstract:

 

Per fer la sol·licitud és degut omplir la informació que s'especifica en aquest link

https://docs.google.com/forms/d/1t0A7MQ_7TPgrz_xLKXhAJmrRSx9k3q4WsdEuFAuusqA/viewform

 

L'abstract ha d'incloure la següent informació i no s'hi inclouran figures:

  • Objectius.
  • Metodologia.
  • Resultats.
  • Conclusions.
  • Contribució personal al projecte.

Si l'abstract no cap dins de l'aplicació del link, al final d'aquesta pàgina trobareu un document Word que podeu omplir i enviar al mail premigrr@gmail.com.

Per a qualsevol problema contacteu amb aquest mail: premigrr@gmail.com.

 

Cal enviar un abstract i la sol·licitud del 4 de Novembre de 2013 fins al 7 d'abril de 2014 a les 14:00h.

 

L'abstract ha de tenir una extensió màxima de 500 paraules i hi haurà de constar:

  • Títol del treball d'investigació
  • Autor o Autors (només el primer autor podrà participar activament)
  • Universitat on s’ha realitzat la recerca
  • Universitat de procedència de l’estudiant
  • Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats i conclusions (de la tasca desenvolupada i/o del projecte si es disposen). Destacar la contribució personal al projecte i experiència d'intercanvi. No s'hi inclouran figures.

 

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup. És feina del grup decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

 

La presentació a les Jornades

 

El 15 d'abril de 2014 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats

 

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 5 minuts per a preguntes del tribunal i dels assistents.

 

La presentació s’haurà d’entregar el primer dia de les jornades en un CD/pen drive en Power Point.

 

Les presentacions es faran els dies 6 i 7 de maig de 2014, de 15:00 a 20:00 h, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.

Abstract
abstract.doc
Documento Microsoft Word 93.5 KB