Crèdits de lliure elecció i Crèdits de Reconeixement Acadèmic

És molt important que tots els alumnes interessats a participar com a ponents o assitentspreguntin pel seu compte si la seva facultat i / o universitat els dóna crèdits (de qualsevol tipusper al present esdeveniment.

Estudiants UAB: per obtenir els crèdits de lliure elecció o crèdits de reconeixement acadèmic cal ser membre de Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)


Graus de Medicina, Farmàcia, Ingenieria Biomèdica i Ciències Biomèdiques de la UB:

Estudiants assistents: 1 ECTS

Estudiants ponents: 2 ECTS

 

Llicenciatures relacionades amb Ciències de la salut i experimentals de la UB: 

Estudiants assistents i ponents: 1,5 crèdits de lliure elecció

 

Llicenciatures de Medicina, Biociències, Química i Ciencia i Tecnologia dels Aliments de la UAB:

Estudiants assistents i ponents: 1,5 crèdits de lliure elecció