Bases Ponents de la Convocatòria 2016

 

La convocatòria per a l’enviament de sol·licituds i abstracts s’obre des del  23 de Novembre de 2015 fins al 11 d'abril de 2016 a les 23:00h.

 

Requisits Bàsics

 

  • Ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina a una universitat catalana.

 

  • Haver participat en un projecte científic experimental de recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.

 

  • Queden excloses/os aquelles/s estudiants que gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

    

Sol·licitud d'Assistència

 

Per tal de fer la sol·licitud de participació com a ponent és necessari omplir el formulari d'inscripció amb les vostres dades.

 

 

 

Abstracts

 

Tindran una extensió màxima de 500 paraules. L'abstract s'haurà d'enviar a per correu electrònic a premigrr@gmail.com. S'haurà d'utilitzar la plantilla proporcionada que consta de la següent estructurar:

 

  • Títol del treball d'investigació
  • Autor o Autors (només el primer autor podrà participar activament)
  • Departament, Grup de Recerca, Tutor i Universitat on s’ha realitzat la recerca
  • Universitat de procedència de l’estudiant, grau/llicenciatura i curs
  • Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions. Destacar la contribució personal al projecte i temps d'implicació. No s'hi inclouran figures.

 

La participació en el Premi implica l'acceptació de les bases. Les qüestions no previstes les resoldrà el jurat d'acord amb el seu millor criteri.

 

 

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

   

Procés de Selecció

 

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins abstracts tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament.

 

El 18 d'abril de 2016 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats.

   

La presentació a les Jornades

 

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 8 minuts per a preguntes del jurat i dels assistents.

 

Es faran els dies 3 i 4 de maig de 2016, de 15:00 a 20:00 h, a l'aula magna, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.

 

Les presentacions (PowerPoint) s'hauran de lliurar el 26 d'abril abans de les 23h. 

   

Premis

 

S’adjudicaran 3 premis a les tres millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert).

 

1r Premi 1000 euros

(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros

(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros

(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

 

Com a novetat d'enguany també és lliurarà un Reconeixment a la millor Comunicació la qual serà votada entre els propis ponents i oients als Premis.

 

Únicament en cas de presentar-se 3 o més estudiants amb projectes que hagin estat realitzats en els Intercanvis de Recerca de l'AECS, el 3r premi de 300 € es reservaria per a un d'aquests participants com a Menció Especial AECS.

   

Crèdits de lliure elecció i Crèdits de Reconeixement Acadèmic

 

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de lliure elecció i crèdits de reconeixement acadèmic a les diferents universitats de parla catalana.

 

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a una revista de divulgació científica

 

Els estudiants guanyadors del Premi tindran l'oportunitat de publicar un article divulgatiu a la revista científica de la Societat Catalana de Biologia .

 

Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través de premigrr@gmail.com