Guanyadors de la Convocatòria 2016

 

1r premi:

Mariona Castrejón Subirà

"Un sistema de planificació d'operacions per a procediments TAVI"

 

2n premi:

Gerard Carreras Pierres

"Subpoblacions de limfòcits intraepitelials a la malaltia celíaca"

 

3r premi:

Blanca Balañá García -Vela

"Aplicaciones de la Droplet Digital PCR, una nova tècnica en la determinació de còpies d'un gen en el genoma de diferents mòdels de ratolins modificats genèticament" la Droplet Digital PCR, una nova técnica en la det

erminació de còpies d ́
un gen en el genoma de diferents models de ratolins modificats
genèticament
͟