El Tribunal

Membres del Tribunal:

Dr. Àngel Messeguer

 

Doctor en Química per la Universitat de Barcelona el 19764. Formació postdoctoral a la Universitat de Cornell (USA) durant 1978-79. És Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques des del 1991 que està adscrit a l’Institu de Química Avançada de Catalunya del qual n’és Cap del Grup de Química Bioorgànica. El seus temes de recerca es centren en el descobriment de fàrmacs fent servir les modernes tecnologies de la química mèdica. És coautor de més de 170 treballs científics, 20 patents i ha estat el supervisor de 22 tesis doctorals. Una molècula descoberta al seu laboratori es troba en fase clínica II per al tractament del càncer. En l’asoecte docent ha participat com a professor de cursos de tercer cicle a diverses universitats.

Dra. Amalia Lafuente Flo

 

Professora catedràtica de la Universitat de Barcelona. Doctora en Medicina i Cirurgia, Professora Titular de Farmacologia, de la Universitat de Barcelona, i investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques IDIBAPS i del CIBER de Malalties Mentals (CIBERSAM).

Al 1995 va treballar com Research Associate a la Universitat de Berkeley, i  és col·laboradora estable amb el grup de Farmacologia  de la  Universitat Johns Hopkins,  i amb el grup de Psiquiatria Molecular de la Universitat de Texas (Estats Units). Ha estat Investigadora Principal de més de vint projectes d'investigació, dedicats a la farmacogenètica, que han donat lloc a diverses publicacions en revistes internacionals, i una desena de tesis doctorals dirigides. Al 2006 se li va atorgar el Premi Internacional Hipócrates d'Investigación Mèdica.

Actualment és la responsable de la Unitat de Farmacologia de la Facultat de Medicina, secretaria del Departament d'Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia i la coordinadora de l'Àrea de Genètica del Grup Esquizofrenia Clínic (GEC).

Dr. Xavier Xifró i Collsamata

 

Llicenciat en Bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1999. Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular a la mateixa Universitat l’any 2005.

Actualment és professor lector al Departament de Ciències Mèdiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG). La seva activitat investigadora es centra en el estudi dels mecanismes moleculars implicats en la Malaltia de Huntington, isquèmia perinatal i processos de dolor associats a lesions medul·lars. Aquesta activitat la desenvolupa entre la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i la UdG al pertànyer al grup de Fisiopatologia de Malalties Neurodegeneratives de la UB i al grup de Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència de la UdG.

Temes de Recerca: apoptosi, mecanismes moleculars implicats en la mort neuronal, factors de transcripció, Malaltia de Huntington, Isquèmia perinatal, Lesió medul·lar, dolor.

Dra. Esther Pérez-Navarro


Dra. en Biología per la Universitat de Barcelona el 1996. Professora Titular del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona des de 2003. Investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques IDIBAPS i del CIBER de Malalties Neurodegeneratives CIBERNED. Des de 2001 és la responsable d'una línia de recerca que té com objectiu l'estudi de mecanismes moleculars alterats en la malatia de Huntington, una malaltia neurodegenerativa causada per una mutació genètica, amb la finalitat d'identificar noves dianes terapèutiques.

 

Temes de recerca: Estudi de cascades de senyalització intracel·lular implicades en la degeneració de neurones estriatals i hipocampals en la malaltia de Huntington. En els últims anys s'ha centrat en l'estudi de l'alteració de (1) l'equilibri entre quinases i fosfatases (proteïnes que participen en el control de la plasticitat i la supervivència neuronal) i (2) l'autofagia (un dels mecanismes pel qual les cèl·lules degraden proteïnes i orgànuls).

 

Docència: Coordinadora del Màster Interuniversitari de Neurociències on participen la UB, UPF, UdL i URV. Histologia, assignatures troncals de primer i segon curs del grau de Medicina; Neurobiologia, assignatura optativa del grau de Medicina. 

Dr. Jordi Alcaraz

 

Professor Agregat de la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) des del 2012 i membre del CIBER de malalties respiratòries (CIBERES). Llicenciat en Física per la UB, i Doctor en el camp de la Biofísica Cel·lular i Nanobioenginyeria per la UB el 2002. Posteriorment, va ampliar la seva formació multidisciplinar com a investigador postdoctoral conjuntament al Laboratori de Biologia del Càncer de la Dra Mina Bissell al Lawrence Berkeley National Laboratory i al Laboratori de Biofísica de Molècules Individuals del Prof. Carlos Bustamante a UC Berkeley (2002-2007). Des del 2010 dirigeix un grup de recerca translacional a la Facultat de Medicina sobre mecanobiologia en càncer de pulmó i fibrosi pulmonar, amb especial èmfasi en els fibroblasts com a cèl·lules reguladores del microambient tumoral i fibròtic. Des del 2007 ha impartit docència en assignatures troncals als graus de Medicina, Enginyeria Biomèdica i Ciències Biomèdiques, ha participat en nombrosos Màsters, i ha dirigit 5 tesis doctorals. Des del 2011 és coordinador de l’assignatura Bioenginyeria Molecular i Cel·lular del Grau d’Enginyeria Biomèdica de la UB.