Bases de participació pels ponents

La convocatòria per a l’enviament de sol·licituds i abstracts s’obre des de l'15 de maig de 2018 fins al 23 de juny 2018.

 

Requisits Bàsics

 

  • Ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina en una universitat catalana.

 

  • Haver participat en un projecte científic experimental de recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.

 

  • Queden excloses/os aquelles/s estudiants que en el moment de la inscripció gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

    

Sol·licitud d'Assistència

 

Per tal de fer la sol·licitud de participació com a ponent és necessari omplir el formulari d'inscripció amb les vostres dades.

 

Abstracts

 

Tindran una extensió màxima de 1000 paraules. L'abstract juntament amb el CV s'hauran d'enviar a premigrr@gmail.com en format word. Utilitzeu la plantilla proporcionada (mantenint el format  Tahoma 12).

 

 

La participació en el Premi implica l'acceptació de les bases. Les qüestions no previstes les resoldrà el jurat d'acord amb el seu millor criteri.

 

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat, en cas de guanyar un premi, s'expedirà només a aquest ponent, encara que en l'abstract guanyador hi figurarà el nom de tot el grup.

   

Procés de Selecció

 

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins abstracts tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament.

 

L'última setmana de juliol de 2018 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats.

 

Recordeu que és obligatòria la participació de tots els seleccionats a totes les sessions de les jornades (presentacions orals, pòsters i conferències)

   

La presentacions orals a les Jornades

 

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 8 minuts per a preguntes del jurat i dels assistents.

 

Es faran els dies 18 i 19 de setembre de 2018, de 15:00 a 20:00 h, a l'aula magna, a la Facultat de Medicina (Campus Casanova) de la Universitat de Barcelona.

 

Les presentacions (PowerPoint) s'hauran de lliurar abans del 17 de setembre a les 12h del migdia. 

 

Presentacions Pósters

La defensa del pòster es realitzarà durant els dies 18-19-20 durant les sessions de pòster programades i s'indicarn en el programa.  l

Tots els participants hauran d'estar allà per tal de respondre les preguntes sobre els seus treballs (pòsters).

 

   

Premis

 

S’adjudicaran 3 premis a les tres millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert).

 

1r Premi 1000 euros

(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros

(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros

(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

 

Únicament en cas de presentar-se 3 o més estudiants amb projectes que hagin estat realitzats en els Intercanvis de Recerca de l'AECS, el 3r premi de 300 € es reservaria per a un d'aquests participants com a Menció Especial AECS.

   

Crèdits de Reconeixement Acadèmic

 

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de lliure elecció i crèdits de reconeixement acadèmic a les diferents universitats de parla catalana.

 

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a una revista de divulgació científica

 

Els estudiants guanyadors del Premi tindran l'oportunitat de publicar un article divulgatiu a la revista científica de la Societat Catalana de Biologia .

 

Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través de premigrr@gmail.com