Ponents candidats al premi

LLISTAT DE PONENTS PGRR 2018

Els treballs seran presentats en dos formats:
 
1. Presentació oral. En total una selecció de 18 abstracts realitzaran una ponència durant el primer o segon dia de les jornades amb les característiques especificades a les bases del premi (10 minuts d'exposició oral amb un màxim de 10 minuts addicionals per a preguntes). Aquests seran els treballs que optaran als 3 premis que anualment s'han atorgat i consten a les bases del premi.
 
2. Presentació pòster. Seguint com l'edició passada, d'enguany també hi haurà la possibilitat de presentar en format pòster. S'habilitarà un espai el primer dia per tal que els pòsters romanguin exposats al llarg de les jornades.
 
A part dels premis corresponents, tots els participants d'ambdós grups rebran un certificat de ponència en el PGRR18.